מקרקעין ונדל"ן

למשרד פעילות נרחבת בעריכת עסקאות בתחום המקרקעין וניהולן. המשרד עוסק בסיוע וייעוץ לניהול משא ומתן נדלנ"י וכן בעריכת חוזים לרכישות, מכירות, הסכמי חכירה ושכירות וכיו"ב, של מגרשים, נכסי מקרקעין למגורים, משרדים ומבנים תעשייתיים ומסחריים, הסכמים עם קבלנים, הסכמי קומבינציה, הסכמי שיתוף במקרקעין ועוד.

אנו מייעצים ומלווים גם בעסקאות מקרקעין אשר צברו בשנים האחרונות בישראל תנופה רבה: פינוי-בינוי ועיבוי-בינוי (תמ"א 38).

עם לקוחות המשרד בתחום זה נכללים יזמים, חברות בניה, קבלנים, בעלי קרקעות ומשקיעים פרטיים, במגוון של פרוייקטים החל מבנייה למגורים ועד לפרוייקטים מסחריים אחרים. במסגרת העסקאות מסייע המשרד ניהול המו"מ לקראת ההתקשרות בעסקה, בדיקות נאותות משפטית, פעילות מול הרשויות המתאימות בהסדרת העסקאות, סיוע בהשגת האישורים המתאימים וכיו"ב.