מיזוגים ורכישות

למשרד נסיון רחב בבניית עסקאות בתחום המיזוגים והרכישות ובכללן ארגון מחדש של ההון, חילופי מניות, פיצולים, רכישות ומכירות של פעילות, רכישות ומכירות של נכסים, מיזמים משותפים, רכישות ממונפות, רכישות על-ידי הנהלה (MBO, MBI), רכישות על-ידי עובדים (EBO) ועוד.

המשרד מסייע בהתוויה הראשונית של העסקה, ניהול המו"מ שבין הצדדים, בדיקות הנאותות הנדרשות, סיוע בהליכים אל מול גופי הפיקוח והרגולציה, עריכת מערכת ההסכמים הנדרשת על מסמכיה הנלווים וכיו"ב.

כחוט השני בעסקאות של מיזוגים ורכישות עובר נושא נוסף, מהותי, והוא ההגבלים העסקיים. נושא זה מתפתח בשנים האחרונות באופן משמעותי הן בישראל והן בעולם, ו בהליך הדרגתי של הטמעת הרגולציה בתחום המונופולין, ההסדר הכובל והמיזוגים.

בין היתר, ייצג המשרד לאחרונה עיסקה מדוברת של מיזוג בעולם פרסום, רכישה של חברה בתחום העיתונות, מכירת של חברה בתחום המידע הזמין ועוד.