דיני עבודה

דיני העבודה הם חלק בלתי נפרד מהעולם העסקי. תאגידים רבים מוצאים על סדר יומם שאלות מעולם דיני העבודה, ובין היתר מבנה ההעסקה של עובדים, מבנה השכר והתנאים הנלווים, אופציות לעובדים, תגמול בכירים, סודיות ואי-תחרות, סוגיות מורכבות הנובעות מפיטורים והתפטרות של עובדים ועוד.

המשרד מלווה גם לקוחות בהליכי ליטיגציה בבתי-הדין לעבודה, בוררויות וגישורים, ואף הביא לתקדים משמעותי בתחום זה  בבית-הדין הארצי לעבודה.