דיני תאגידים וניירות-ערך

למשרד התמחות עניפה בתחום התאגידים, ובכלל זה ייעוץ לחברות, שותפויות רגילות ומוגבלות, עמותות, חברות לתועלת הציבור, עסקים משפחתיים ועוד. המשרד מייעץ משלב ההחלטה כיצד להתאגד, והלאה במהלך עסקיו ובנקודות קריטיות בפועלו – כגון עסקאות השקעה פרטיות, הנפקה לציבור, מכירה לצדדים שלישיים, פיצולים, מיזוגים ורכישות של נכסים ופעילות עסקית.

במסגרת זו מעניק המשרד ייעוץ שוטף להנהלות התאגידים, לדירקטוריונים ולבעלי מניות בחברות רבות ומסייע בתהליכי קבלת החלטות. כמו כן מלווה המשרד עמותות משלב ההקמה, ניהול מזכירות העמותה, ליווי שוטף וסיוע בדיווחים השונים לרשם העמותות; וכן יעוץ וליווי לשותפויות, רגילות ומוגבלות, באספקטים משפטיים ונלווים.

בתחום ניירות הערך למשרד ניסיון רב בהנפקות פרטיות ולציבור של ניירות ערך (מניות, אגרות-חוב, אופציות), כתיבת תשקיפים, ייעוץ בדיווחים השנתיים, השוטפים והמיידיים, הצעות רכש, ליווי דירקטוריונים של חברות ציבוריות, התנהלות מול רשות ניירות ערך והבורסה, ייעוץ בנושא ממשל תאגידי, בדיקות נאותות עבור חתמים ועוד. בין היתר, מספק המשרד בשנים האחרונות תשובות וחווות דעת לסוגיות משפטיות בתחום ה-IFRS.